PRZYBECCY Sp. z o.o. | BUDOWA I SPRZEDAŻ DOMÓW POD KLUCZ

Dokumentacja budowlana

Dokumentacja budowlana od pozwolenia do odbioru

Pomagamy Państwu zgromadzić ogół dokumentów podczas przechodzenia przez wszystkie etapy budowy. Należą do nich: pozwolenia na budowę z załączonym projektem budowlanym, a także dziennik budowy, protokoły z przekazania i odbioru poszczególnych etapów budowy, a w zależności od potrzeb również opisy i rysunki oraz operaty geodezyjne i książka obmiarów. Po zakończeniu budowy i oddaniu budynku dokumentacja budowlana staje się dokumentacją obiektu i należy ją przechowywać do końca jego istnienia.