PRZYBECCY Sp. z o.o. | BUDOWA I SPRZEDAŻ DOMÓW POD KLUCZ

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: