PRZYBECCY Sp. z o.o. | BUDOWA I SPRZEDAŻ DOMÓW POD KLUCZ

Budowa przedszkola Luboń Lasek

W lipcu ubiegłego roku Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę z firmą Przybeccy Sp z o.o. na budowę ośmiooddziałowego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami w Luboniu przy ul. Jana III Sobieskiego.

Inwestycja ma zostać zakończona w sierpniu 2019 roku. Kwota inwestycji to 6 700 000 zł brutto.

Zakres opracowania obejmuje działki nr 21/2, 22, 14/4 obręb Lasek, na których zaprojektowano:
– budynek przedszkola wraz z instalacjami i wyposażeniem,
– zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniami: drogą pożarową, miejscami postojowymi, chodnikami, tarasem na gruncie oraz placami zabaw,
– przyłącza: kanalizacji deszczowej, wodociągowe
– zewnętrzną instalację wodociągową,
– zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,
– wewnętrzną linię zasilającą (WLZ)
– układ zieleni niskiej, średniej i wysokiej (w tym wycinka drzew zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną oraz nasadzenia zastępcze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z pielęgnacją zieleni),
– elementy małej architektury

Powrót do aktualności